ที่นอน ยาลาเท็กซ์

ที่นอน ยาลาเท็กซ์

หมอน ยาลาเท็กซ์

ที่นอน ยิ้มจินดา

ติดต่อ ที่นอน ยาลาเท็กซ์

ที่อยู่ ที่นอน ยาลาเท็กซ์

ที่นอนยางพารา ยาลาเท็กซ์
เพราะการผักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือ........ การนอน

สำหรับการนอนที่ทำให้ร่างกายได้ผักผ่อน อย่างแท้จริงนั้น "ที่นอน" ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ เพราะหากที่นอน....ไม่มีคุณสมบัติที่ดีอย่างเพียงพอ ก็อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายสุขภาพได้

"ยาลาเท็กซ์" ที่นอนฟองยางธรรมชาติ 100%
คือผลจากการค้นคว้าอย่างจริงจังตามหลักสรีระศาสตร์สามารถตอบสนองการนอนที่สบายถูกสุขลักษณะแก่สรีระร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม เพราะ "ยาลาเท็กซ์" ที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100% มีคุณสมบัติปรับตัวรองรับสรีระได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะให้ความนุ่มสบาย ยืดหยุ่นพอดีด้วยแรงสปริงของฟองยางมีการคืนตัวสูง high resilience จึงแนบรับกับบริเวณส่วนสำคัญๆ เช่น กระดูกสันหลังกล้ามเนื้อช่วงหลังกล้ามเนื้อช่วงคอ โดยจะช่วยผ่อนแรงการรับน้ำหนักของกระดูกและกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายและด้วยโครงสร้างภายในระบบรังผึ้ง ซึ่งกระจายความถี่ห่างของรูรังผึ้งเพื่อปรับสภาพการรองรับตามน้ำหนักของสรีระแต่ละส่วนช่วยให้กระดูกสันหลังไม่บิดผิดรูปทรงคุณจึงนอนสบายทุกอิริยาบถไม่ปวดหลังพร้อมระบบระบายอากาศจากรูรังผึ้ง ช่วยทำให้ที่นอนไม่ร้อนอับ

"ยาลาเท็กซ์" เป็นที่นอนยางพาราธรรมชาติแท้แบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อไม่ฉีกขาดหรือเลื่อนหลุดจึงมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และเพื่อการให้คุณสัมผัสความสมบูรณ์แบบที่สุด "ยาลาเท็กซ์" ที่นอนยางพารา จึงพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต จากน้ำยางพาราบริสุทธิ์ของต้นยางพาราที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนแล้วจึงผ่านกระบวนการปรับสภาพน้ำยาง ให้มีความเข้มพอเหมาะด้วยเครื่องเพื่อนำไปตีให้เกิดการฟูตัว FOAMING MACHINE และเมื่อผ่านขั้นตอนจนเป็นชิ้นที่นอน แล้ว "ยะลาเท็กซ์" ทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบการรับรองน้ำหนัก (BEARING CAPACITY TEST) เพื่อให้"ยาลาเท็กซ์"เป็นที่นอนยางพาราและหมอนฟองยางธรรมชาติสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี มีคุณภาพสูงตอบสนองการนอนพักผ่อนที่สบายได้อย่างแท้จริง"ที่นอนยางพารา ยาลาเท็กซ์"........ เพราะการผักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือ........ การนอน

ที่นอนยางพารา ยาลาเท็กซ์ | หมอนยางพารา ยาลาเท็กซ์ | ที่นอน ยิ้มจินดา | ติดต่อ ที่นอนยางพารา ยาลาเท็กซ์ | ที่อยู่ ยาลาเท็กซ์

ที่นอนยางพาราธรรมชาติ และ หมอนยางพารา ยาลาเท็กซ์ เพราะที่นอนที่ทำให้ร่างกายได้ผักผ่อน อย่างแท้จริงนั้น ที่นอนยางพารา ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ